OSP Kamieńskie Młyny

         

Strona dofinansowana z Urzędu Miasta Woźniki

Losowe zdjęcie

Historia

 

Kronika OSP Kamieńskie Młyny

10.05.1956 rok, odbyło się zebranie założycieli OSP Kamieńskie Młyny z udziałem przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamienicy Śląskiej. Pan Słota Edward, komendanta OSP Cogiel Adolfa i przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej OSP w Katowicach. W skład zarządu weszli następujący członkowie:

 • Joachim Klyta – Komendant

 • Anioł Wacław – Zastępca

 • Edward Klyta – Zastępca

 • Alojzy Matyl – Sekretarz

 • Bruno Grabowski – Gospodarz

 • Józek Osadnik – Skarbnik.

Nowo powstała jednostka przeszkoliła członków do działalności bojowej, uczestniczyła w gaszeniu pożarów, brała udział w ćwiczeniach i w konkursach. Dnia 01.01,1959, na zebraniu ogólnym członków podjęto uchwałę, o budowie remizy strażackiej w raz z zapleczem w Kamieńskich Młynach. Fundusze na zakup materiałów wygospodarowano ze składek społeczeństwa, darowizn oraz organizowaniu zabaw na wolnym powietrzu. Robocizna i transport wykonane były w czynie społecznym. Każdy członek podjął zobowiązania do przepracowania przy budowie 20 dniówek. Przy OSP w 1962 roku powstał zespół teatralny. Dzięki współpracy z kopalnią Siemianowice strażnica zyskała wiele materiałów budowlanych i sprzętu do wyposażenia. Równocześnie organizowano wycieczki krajoznawcze, imprezy kulturalne oraz wystawiano przedstawienie teatralne. Budynek wielofunkcyjny z salą widowiskową wyposażony w scenę, garażami na dwa pojazdy strażackie i dodatkową salę z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oddaną do użytku 1961 roku. Członkowie OSP ciągle podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych przez komendę Powiatową i Wojewódzką. Jednostka ciągle ulegała rozwojowi: Na wyposażenie w roku 1983 trafił wóz pożarniczy STAR – 25 przekazany z OSP Ligota Woźnicka i od tego czasu stopień organizacyjny jednostki ustalono na poziomie S-1. Z inicjatywy Zarządu, ofiarności członków straży oraz mieszkańców w dniu 05.06.1993 roku został zakupiony i poświęcony sztandar dla naszej jednostki. W skutek włamania i kradzieży sprzętu i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności bojowej w 1997 roku jednostka utraciła status S-1 i została przekwalifikowana na M-1.

W 2004 roku jednostka została doposażona w samochód gaśniczy lekki, sprzęt i umundurowanie co umożliwiło, że jednostka została przekwalifikowana do grupy S-1. Dzięki temu jednostka brała udział w działaniach bojowych, ćwiczeniach i zawodach
sportowo-pożarniczych na których odnosiła pozytywne wyniki. W wyniku zaangażowania ciągłego podnoszenia kwalifikacji zostaliśmy doposażeni w 2014 roku w samochód bojowy ciężki GCBA z przekazania z jednostki OSP w Kamienicy Śląskiej. Od tego czasu działamy jako jednostka S-2.

Nasza OSP współpracuje ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego sołectwa:

 • LKS „Warta” Kamieńskie Młyny

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny

 • Radą sołecką.

Na dzień dzisiejszy stan naszej organizacji to 35 druhów w tym 17 druhów przeszkolonych do działań ratowniczo gaśniczych, członków drużyny młodzieżowej 11 druhów i 6 członków honorowych.

Zarząd działa w następującym składzie:

 • Krzysztof Klyta – Prezes

 • Bogdan Cuglowski – Vice Prezes/ Komendant

 • Roman Klyta – Skarbnik

 • Marian Oleksik – Zastępca Komendanta

 • Hubert Oleksik – Gospodarz

 • Jerzy Irek – Sekretarz/ Protokolant

 • Piotr Zok – Członek