OSP Kamieńskie Młyny

         

Strona dofinansowana z Urzędu Miasta Woźniki

Losowe zdjęcie

Zarząd

  Prezes:                             Krzysztof Klyta                        

  Naczelnik:                       Bogdan Cuglowski                   

  Zastępca naczelnika:     Marian Oleksik                         

  Skarbnik:                        Roman Klyta                            

  Sekretarz - Kronikarz:  Jerzy Irek                                  

  Gospodarz:                     Hubert Oleksik                         

  Członek:                          Piotr Zok                                   

 

Komisja Rewizyjna

 

  Przewodniczący:      Marek Zok        

  Członek:    Edward Zok                 

  Członek:   Eugeniusz Bąk